jounijuhanikolehmainen

Kysymyksiä ja vastauksia

Mira K. lähestyi minua sähköpostitse ja esitti tukun kysymyksiä. Näin niihin vastailin.

 

Uskonnolliset:

 

1. Tuleeko poikien ympärileikkaus, tyttöjen sukuelinten silpominen uskonnollisista syistä sallia?

 

Ei missään nimessä. Mutta jos aikuisena omasta tahdostaan haluaa elimiän silpoa, tehköön sen silloin.

 

2. Tuleeko evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen kirkon verotusoikeus poistaa?

 

Kyllä. Kirkko ja valtio on saatava erilleen.

 

3. Tuleeko evankelis-luterilaisen kirkon valtionuskonnon status säilyä vai poistaa?

 

Se tulee poistaa. Kirkko ja valtio on erotettava.

 

4. Tuleeko jumalanpalvelusten, rukousten yms kuulua peruskoulun toimintaan vai kannattateko niiden

poistamista?

 

Niitä ei tarvita. Mutta jos koulussa halutaan veisata suvivirttä kevätjuhallassa, minulla ei ole mitään sitä vastaan. Uskonnolliset aamunavaukset tulisi poistaa.

 

6. Miten uskontoja ja elämänkatsomustietoa (ET) tulee opettaa?

 

Uskonnon opetus tulee poistaa ja tilalle kaikille elämänkatsomusta ja filosofiaa.

 

 

7. Jos kristinuskonnon ja ET:n opetus säilyy, tuleeko ET avata kaikille?

 

Kyllä.

 

8. Tuleeko kristinuskonnon opetus säilyttää vai poistaa?

 

Se tulee poistaa.

 

9. Tuleeko lapsimorsian käytäntö sallia Suomessa?

 

Ei missään tapauksessa. Hyvä, että laikia muutettiin jo.

 

 

 

10. Sallitaanko islamistien terrorismia, uskonnon harjoittamista ja uskonnollista tulkintaa, pukeutumista,

Šaria lakia, moskeijan rakentamista yms? Vai täytyykö näitä rajoittaa, estää?

 

Täytyy rajoittaa. Valtion ja kunnan ei tule tarjota tontteja minkään uskonnon tarpeisiin. Kovalla rahalla voivat ostaa mutta ulkomailta tulevaa rahoitusta siihen ei tule sallia. Pukeutuminen, joka estää tunnistamisen, tulee kieltää. Uskonnolliset lait eivät voi korvata Suomen lakeja missään olosuhteissa. Omaa uskontoaan saa toki harjoittaa. Mutta jos siihen kuuluu kiihottamista kansanryhmää vastaan, tulee siitä rangaista, kuten laissa on määrätty.

 

 

11. Sallitteko erilaisten uskontojen harjoittamisen vapaasti?

 

Jos uskonto tunnustaa ja noudattaa Suomen lakia, saa sitä vapaasti harjoittaa.

 

Työttömien asiat:

 

1. Kannatatteko perustuloa? Jos, niin millä tavoin se tulisi rakentaa? Ja minkä suuruisena? ja millä

ehdoilla? Säilyykö asuntotuki?

 

Tähän minulla ei ole taika-avainta. Mutta perustulo pitää olla kaikilla. Sen on riitettävä asumiseen, ruokaan ja terveydenhuoltoon. Muu tuki vaatii jo vastiketta. Tukiviidakkoa voitaisiin yksinkertaistaa perustulolla.

 

 

2. Kannatatteko aktiivimallin alasajoa? Jos niin, millä tavoin? ja mikä tulee korvaamaan sen tai millainen

tulisi olla vaihtoehto?

 

Aktiivimalli on aikamoista kyykyttämistä ja byrkokratiaa. Vaihtoehdon tulisi olla sidottu perustuloon.

 

 

3. Millä tavoin järjestäisitte työttömien olosuhteita ja erilaisia työllistymisen keinoja? Säilytättekö

työkokeilun, työharjoittelun, palkkatukityön ja kuntoutustuki samanlaisena vai muuttaisitteko ehtoja, ja

järjestelyjä? Jos muuttaisitte, niin millä tavoin?

 

Tempputyöllistäminen on lopetettava ja ilmaisen työn tekeminen. Nykyisin työharjoittelua käytetään ilmaisena työvoimana, se on piilotukea yrityksille. Työstä on saatava palkka, harjoittelussa se voi olla oikeaa palkkaa pienempi. Myös minimipalkka olisi saatava Suomeen.

 

 

 

 

Maahanmuuttajat:

 

1. Miten suhtaudutte nykyiseen maahanmuuttaja politiikkaan?

 

Kaikki puolueet paasaavat maahanmuuton rajoittamisesta mutta eivät kuitenkaan toimi kuten lupaavat. Haittamaahanmuuttoa tulee rajoittaa. Työperäistä maahanmuuttoa lisätä.

 

2. Miten suhtaudutte rikollisten maahanmuuttajien (mm. raiskaukset, huumeet, terrorismi yms)

rangaistukseen, sen määrään ja nopeuteen? Onko nykyinen riittävä vai täytyykö olla kovempi, nopeampi,

tehokkaampi? Entä täytyykö heidät ajaa pois Suomesta? Vai jollain muulla tavoin asettaa valvontaan?

 

Rikolliset maahanmuuttajat on tuomittava nopeasti ja jos syyllistyy vakavaan rikokseen, karkoitettava välittömästi.

 

3. Tuleeko turvapaikan myöntämiskriteereitä kiristää?

 

Kyllä. Turvapaikkaturismista on päästävä eroon.

 

4. A. Entä ottaisitteko ulkomailta takaisin Suomeen esim. ISIS terrorismin edustajan, joka katuu

liittymistään isikseen ja isisksen toimintaan; miehen, naisen, lapsen takaisin Suomeen, jos hänellä on

Suomen kansalaisuus?

 

Kansalaisuus tulisi irtisanoa ja Isisin jäsentä ei tulisi päästää maahan. Katumus ei tässä asiassa auta.

 

 

B. Entä sellainen, joka edelleen uskoo islamiin ja isiksen tulkintaan? Otatteko sellaisen takaisin Suomeen

jos hän on edellen Suomen kansalainen?

 

Kaikkiin sotatoimiin vapaaehtoisesti lähteneiltä, joilla on myös muun maan kansalaisuus, tulisi Suomen kansalaisuus irtisanoa.

 

C. Entä silloin jos hänellä ei ole enään suomen kansalaisuutta, mutta pyrkii Suomeen, ja kannattaa isiksen

tulkintaa islamista?

 

Ei missään nimessä tarvitse ottaa Suomeen tämmöistä henkilöä.

 

D. Entä sellainen suomalainen joka on ISIS:tä tukeva ja jolla on kaksoiskansalaisuus, onko Suomen

kansalaisuus poistettava?

 

Kuten jo edellä totesin, kyllä.

 

 

Ulkopoliittiset ja taloudelliset:

 

1. Tuleeko Suomen liittyä Natoon?

 

Ei tule liittyä. Suomen pitääitse vastata puolustuksestaan.

 

2. Tuleeko Suomen irtisanoutua EU:sta?

 

Ei.

 

3. Säilytetäänkö Schengen-sopimus?

 

Sopimuksen voi säilyttää mutta rajatarkastukset tulee palauttaa.

 

4. Tuleeko Suomen olla taloudellisesti itsenäinen?

 

Tietenkin. Tämä ei tarvitse edes perusteluja.

 

5. Täytyykö Suomen erota eurosta ja markka takaisin?

 

Kyllä. Oman valuutan omaava maa ont aloudellisesti itsenäinen ja voi vaikuttaa omaan kohtaloonsa.

 

Korruptio:

 

1. Kannattateko kaikenlaisen korruption (niin politiikassa, taloudessa ja julkisessa hallinnossa) tutkimista

ja tarvittaessa väärinkäytösten tuomitsemista?

 

Kyllä. Suomessa on paljon piilokorruptiota. Se on kitkettävä pois.

 

 

2. Kannatteko suurpankkien johdon tutkimista ja tarvittaessa tuomitsemista väärinkäytöksistä ja

korruptiosta?

 

Kyllä. Mitgä suurempi pankki, sen enmmän korruptiota.

 

 

3. Kannattako, että joku puolueeton taho tutkii viranomaisten, poliisin, syyttäjien, tuomareiden, armeijan

upseereiden, suurpankkien ja suuryritysten mahdollista rikollisuutta, korruptiota ja hyvä velijärjestelmää?

 

Suomessa korruotiota ei juurikaan ole kenttätyöntekijätasollla. Sakkoja ei voi sopia poliisin kanssa, tullimies ei  katso salakuljetusta sormien läpi ja niin edelleen. Sen sijaan kauppaketjujen tontit ja rakennusurakat jaetaan jo lahjusten avulla.

 

 

Tasa-arvo, suvaitsevaisuus, eettisyys:

 

1. Miten suhtaudutte seksuaaliseen, poliittiseen ja uskonnolliseen vähemistöihin?

Homo ja lesbo, polyamorinen avioliittoihin, liittoihin?

 

Jokainen saa olla millaisen vähemmistön edustaja tahansa. Mutta ei siitä tarvitse niin suurta numeroa tehdä.

 

 

2. Kannattateko luokka yhteiskuntaa, eri arvoisuutta, vahvimman oikeuksia enemmän kuin heikkojen?

Perustelkaa näkemyksenne.

 

Luokkayhteiskunta ja eriarvoisuus on olemassa kannattipa sitä tai ei. Siitä huolimatta ihmisillä pitää olla yhtäläiset mahdollisuudet opiskella ja elää.

 

 

3. Vai kannattateko tasa-arvoisuutta? Jos niin millaista tasa-arvoisuutta? Entä naisten ja miesten välinen

tasa-arvo (palkka, työ, itsemääräämisoikeus). Perustelkaa näkemyksenne.

 

Kannatan tasa-arvoa. Samasta työstä on saatava sama palkka.

 

 

4. Miten suhtaudutte Suomessa oleviin työttömiin, orpoihin, asunnottomiin, sosiaalitukien hakijoihin,

vanhusten elinoloon mm. palvelutaloissa, lasten hoitoon? Perustelkaa näkemyksenne.

 

Heikommassa asemassa olevista pitää pitää huolta. Se on yhteiskunnan tehtävä ja tarkoitus.

 

 

5. Miten suhtaudutte Suomen ulkopuolella nälkää näkeviin Afrikkalaisiin tai muiden maiden asukkaisiin,

tai luonnonkatasrofien takia kärsiviin ihmisiin? Ja humaaniin apuun?

 

Jokaisen valtion on lähtökohtaisesti huolehdittava omista kansalaisistaan ja sen jälkeen naapureistaan. Luonnonkatastrofien yhteydessä myös kauempana olevista. Mutta avun on tapahtuttava siellä, missä katastrofikin on.

 

 

6. Miten suhtaudutte joidenkin maiden liikakansoitukseen ja miten puuttuisitte asiaan?

 

Liikakansoitus ratkasitaan syntyvyyden säännöstelyllä. Kiinasta voi ottaa esimerkkiä.

 

7. Miten suhtaudutte saastuttamiseen ja luonnonvarojen riistämiseen, eläimille aiheutettuihin

kärsimyksiin, uhanalaisuuteen, ilmasto-ongelmiin?

 

Kaikki nuo ovat negatiivia asioita. Mutta kannatan teollisuutta, luonnonvarojen kestävää käyttöä. Eläimiä pitää kohdella hyvin mutta niitä voi myös käyttää ihmisen hyväksi. Se on luonnollista. Sukupuutto on normaali tapahtuma luonnossa. Ilmasto-ongelmiin tiede löytää ratkaisun. Jos tiede ei sitä tee, luonto kyllä tekee.

 

 

8. Entä vaihtoehtoisten energiatuotannon kehittämiseen? Tukisitteko niiden kehittämistä?

 

Niitä kannattaa tukea alkuvaiheessa.

 

9. Miten suhtaudutte uskonnolliseen, poliittiseen, yhteiskunnalliseen vainoon, kärsimysten

aiheuttamiseen, riistoon, sortoon, alistamiseen, väkivaltaan, tappamiseen, murhiin?

 

Niistä tulee rangaista. Niint ehdään jo nyt.

 

 

Sananvapaus ja yksilöllinen oikeus, vapaus:

 

1. Kannatatteko kaikkien kansalaisten ja heidän yhdistysten ja medioiden sananvapautta, myös poliittista

sananvapautta, ilmaisun vapautta yms?

 

Kyllä. Mutta sananvapaudellakin tulee olla rajat.

 

2. Kannatatteko sanan-, kokoontumis- ja yhdistymis yms vapautta, myös poliittisesti?

 

Kyllä.

 

3. Kannatatteko poliittisten poliisien toimintaa?

 

Poliisin tulee olla puolueeton kuten oikeusistuimen ja armeijan.

 

 

4. Kannatatteko yksilönvapautta? Että jokaisella on oltava vapaus toimia haluamallaan tavalla, kunhan ei

rajoita muiden vapauksia, eikä vahingoita muita. Miten suhtaudutte holhousyhteiskunta ajatteluun, jossa

valtio puuttuu yksityiskohtaisesti jokaiseen elämän osa-alueeseen?

 

 

Lähtökohtaisesti ihmisen tulee saada elää omalla tavallaan. Yhteiskunnan tulee puuttua asiaan silloin, jos ihminen vaarantaa itsensä tai läheisensä.

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

Toimituksen poiminnat